تبلیغات
وبلاگ تخصصی روابط زناشویی - درمان ورم پستان

درمان ورم پستان

نویسنده :mehrdad soli
تاریخ:جمعه 5 اسفند 1390-06:01 ب.ظ

نسخه اول
آرد باقلا را با سكنجبین و روغن گاو مخلوط نموده بر محل ورم ضماد كنید.
نسخه دوم
اسفرزه را در سكنجبین پخته، به مدت سه روز ضماد كنید.
نسخه سوم
اگر سرد مزاج هستید:
الف) – زیره - كرفس - سداب
طرز مصرف
مواد مذكور را آسیاب نموده با آب خمیر كنید و بر محل تورم ضماد كنید.
ب) بادیان و بابونه را آرد نموده در آب حل كنید و سپس ضماد نمایید.
نسخه چهارم
اگر گرم مزاج می‌باشید، بر محل تورم شیره خرفه، سركه یا روغن بنفشه بمالید.
نسخه پنجم
اگر ورم شدید باشد، مواد زیر را آسیاب نموده، در سفیده تخم مرغ حل كنید و بر محل تورم ضماد كنید:
- آرد باقلا - آرد جو - آب گشنیز - بات
نسخه ششم
برگ تاجریزی و برگ عروسك پشت پرده را له نموده ضماد نمایید.
نسخه هفتم
- كنجد - بابونه - اكلیل - كتان
طرز مصرف
داروهای طبیعی مذكور را كوبیده، با آب خمیر كرده بر محل ورم ضماد كنید.
نسخه هشتم
اگر ورم به دلیل جمع شدن شیر و عدم خروج آن در پستان باشد:
الف) – تخم كتان - بابونه - بنفشه
- گل خطمی - شنبلیله
طرز مصرف
مواد مذكور را جوشانده، تفاله آنها را ضماد نمایید.
نسخه نهم
گل خطمی را جوشانده، تفاله آن را بر روی سینه ضماد نمایید.
نسخه دهم
50 گرم ریحان را در 4 لیوان گلاب به مدت 24 ساعت خیس كنید و بعد آن را بر محل تورم ضماد نمایید.
نسخه یازدهم
آرد عدس را با آب برگ كلم قمری خمیر كرده، بر محل تورم ضماد نمایید.
نسخه دوازدهم
25 گرم پرانش را در 4 لیوان آب به مدت 10 دقیقه جوشانده تفاله آن را بر محل تورم ضماد نمایید.
نسخه سیزدهم
آرد جو را با سركه خمیر نموده، ضماد كنید.
نسخه چهاردهم
- انجیر - آرد شنبلیله - تخم كتان - گل خطمی
طرز مصرف
مواد مذكور را مخلوط نموده، سپس پخته بر محل ورم ضماد كنید.

درمان ورم پستان

نسخه پانزدهم
آرد جو را در آب نعناع خمیر نموده، ضماد كنید.
نسخه شانزدهم
دانه گرچك را كوبیده، با سركه مخلوط نموده، ضماد كنید.
نسخه هفدهم
یك چنگه كوچك عشقه را در آب جوشانده، تفاله آن را بر محل ورم ضماد كنید.
نسخه هیجدهم
ورم اگر به دلیل انعقاد شیر باشد، آرد جو و آرد باقلا را در سركه خمیر نموده، بر محل تورم ضماد نمایید.
نسخه نوزدهم
چوب درخت بید را سوزانده، خاكستر آن را بر روی ورم ضماد كنید.
نسخه بیستم
برگ شمعدانی بدبو را پخته بر محل ورم ضمادنمایید.
نسخه بیست و یكم
تودری را پخته بر محل ورم ضماد كنید.
نسخه بیست و دوم
رازیانه را آرد نموده، در آب خمیر كنید و بر محل تورم ضماد نمایید.
نسخه بیست و سوم
جعفری را جوشانده، هر روز دو مرتبه و در هر مرتبه 20 دقیقه ضماد كنید.
نسخه بیست و چهارم
خاكشیر را خیس كرده، ضماد نمایید.
نسخه بیست و پنجم
خاكشیر را خیس كرده، ضماد كنید.
گروه تحریریه پرداد